Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην Πάτρα. Σημαντικές ιδιαιτερότητες του πανεπιστημίου είναι η συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες σπουδών τους και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Τηλέφωνο: 2610367300
  • Διεύθυνση: Αριστοτέλους 18, Πάτρα 263 35
  • Ιστοσελίδα: eap.gr
  • Έτος Ίδρυσης: 1992

Σχολές και Τμήματα