Κλάδος Φυσικών Επιστημών

Ο Κλάδος των Θετικών Επιστημών, στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη διάφορων επιστημών όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Πληροφορική κ.τ.λ. Περιλαμβάνει τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φυσικής, Χημείας, κ.α.

Ο Τομέας των Μαθηματικών είναι αυτός που μελετά τα θέματα που αφορούν την ποσότητα, τη δομή, το χώρο, τη μεταβολή καθώς και των σχέσεων όλων των μετρήσιμων αντικειμένων της πραγματικότητας και της φαντασίας.

Αν η φιλοσοφία σου ταυτίζεται με το να μελετάς, να ανακαλύπτεις και να προσπαθείς να λύνεις challenging προβλήματα, τότε οι Θετικές Επιστήμες και τα σχετικά επαγγέλματα που θα βρεις παρακάτω αξίζουν σίγουρα μια ανάλυση.

Πως να Σπουδάσεις

Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα σε αυτόν τον τομέα απαιτούν ένα πτυχίο από Πανεπιστήμιο. Παρακάτω θα βρεις Links προς άρθρα που σχετίζονται με σπουδές σε αυτόν τον τομέα.

Σπουδές σε Τμήμα Μαθηματικών

Οι σπουδές σε Τμήμα Μαθηματικών, έχουν ως στόχο την κατανόηση όλων των βασικών αρχών των μαθηματικών, της μαθηματικής σκέψης και προσέγγισης προβλήμάτων και στον τρόπο που εφαρμόζεται η θεωρία για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

Σπουδές σε Τμήμα Βιολογίας

Μελέτησε τον άνθρωπο ως βιολογικό οργανισμό, τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται από την σκοπιά της επιστήμης της Βιολογίας. Η βιολογία αποτελεί μία από τις ευρύτερες επιστήμες ανά τον κόσμο. Περιλαμβάνει τα πάντα, από τη μοριακή μελέτη των διεργασιών της ζωής μέχρι τη μελέτη των ζωικών και φυτικών κοινοτήτων. Θα λέγαμε λοιπόν, πως η Βιολογία είναι “η μελέτη της ζωής“.

Σπουδές σε Τμήμα Χημείας

Οι σπουδές στο Χημικό ασχολούνται με την μελέτη και έρευνα της δομής, της σύνθεσης, των ιδιοτήτων και των μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης και τη μελέτη χημικών αντιδράσεων. Στόχος των τμημάτων Χημείας στην Ελλάδα είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, αλλά και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων σε όλους τους κλάδους της επιστήμης της Χημείας.

Σπουδές σε Τμήμα Φυσικής

Οι σπουδές φυσικής σε κάποιο απο τα Τμήματα Φυσικής των Πανεπιστήμίων στην Ελλάδα έχουν ως στόχο να σου προσφέρουν μια μοναδική αντίληψη και ερμηνία για τον κόσμο που ζεις. Η επιστήμη της φυσικής θα σε βοηθήσει να ερμηνεύσεις και να κατανοήσεις διάφορα φυσικά φαινόμενα καθώς και τους νόμους που τα διέπουν.

Σπουδές σε Τμήμα Γεωλογίας

Τα Τμήματα Γεωλογίας ασχολούνται με την μελέτη της προέλευσης, του σχήματος και της σύνθεσης των υλών που αποτελούν το φλοιό της Γης,. Ένας Γεωλόγος έχει ως στόχο λοιπόν, να ερευνά, μελετά και να αναλύει το έδαφος με επιστημονικές μεθόδους. Ο απώτερος στόχος είναι η σωστή και βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας ώστε να γίνουν όλα τα απαραίτητα έργα και να λυθούν τυχόν ζητήματα όσον αφορά τις σύγχρονες πόλεις.

Σπουδές σε Τμήμα Βιολογίας

Η ομάδα του FutureGeneration, δημιουργεί το περιεχόμενο και θα δημοσιευτεί σύντομα! Αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ κάνε κλίκ εδώ και αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσεις να μας στείλεις μήνυμα στο Instagram ή να μας στείλεις email.

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Η ομάδα του FutureGeneration, δημιουργεί το περιεχόμενο και θα δημοσιευτεί σύντομα! Αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ κάνε κλίκ εδώ και αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσεις να μας στείλεις μήνυμα στο Instagram ή να μας στείλεις email.

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η ομάδα του FutureGeneration, δημιουργεί το περιεχόμενο και θα δημοσιευτεί σύντομα! Αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ κάνε κλίκ εδώ και αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσεις να μας στείλεις μήνυμα στο Instagram ή να μας στείλεις email.

Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Η ομάδα του FutureGeneration, δημιουργεί το περιεχόμενο και θα δημοσιευτεί σύντομα! Αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ κάνε κλίκ εδώ και αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσεις να μας στείλεις μήνυμα στο Instagram ή να μας στείλεις email.

Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

Η ομάδα του FutureGeneration, δημιουργεί το περιεχόμενο και θα δημοσιευτεί σύντομα! Αν θέλεις να βοηθήσεις και εσύ κάνε κλίκ εδώ και αν έχεις οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσεις να μας στείλεις μήνυμα στο Instagram ή να μας στείλεις email.

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Παρακάτω αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά επαγγέλματα στον Τομέα των Θετικών Επιστημών

Αναλυτής Δεδομένων (Data Analyst)

Ο Data Analyst ή Αναλυτής Δεδομένων επεξεργάζεται, μελετά και αναλύει μεγάλου όγκου δεδομένα (big data) με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εκτελέσουν την σωστή στρατηγική για την εξέλιξη της εταιρείας, αύξηση του τζίρου και επιτευξη των στόχων.

Στατιστικολόγος

Ο Στατιστικολόγος ασχολείται με τη δημιουργία, τη μελέτη και την εξέταση γραφημάτων και πινάκων με αριθμούς, δραστηριότητες με τις οποίες συνδέεται η στατιστική, όπως και με την αξιολόγηση της προέλευσης των στοιχείων τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται.

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής

Ο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (ΧΑ) μελετά την αξία των επιχειρήσεων και απαιτεί υψηλού επιπέδου γνώση Λογιστικής, αλλά και άλλων τμημάτων της Οικονομικής Επιστήμης, όπως Προυπολογιστικής (Budgeting), Διαχείρισης Ταμειακών Διαθεσίμων και Αξιολόγησης Εταιριών και Εργων (Company and Project Valuation).

Επιστήμονας Δεδομένων (Data Scientist)

Ο Data Scientist αναλύει δεδομένα με βάση μοντέλα και με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και την αύξηση της παραγωγικότητας. Έχει άμεση σχέση με την στατιστική, την ανάλυση προγνωστικών, την μηχανική μάθηση και την εξόρυξη δεδομένων.

Business Analyst

Ο Business Analyst είναι ο επαγγελματίας που διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση έργων ανάλυσης, κατασκευής, δοκιμής και ανάπτυξης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του λογισμικού μιας επιχείρησης.

Αναλογιστής (Actuary)

Ο Αναλογιστής ή Actuary ασχολείται με την οικονομική επίπτωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Παρέχει έγκυρες εκτιμήσεις για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα ασφάλειας, με έμφαση στην πολυπλοκότητα, τα μαθηματικά, και τους μηχανισμούς τους.

Software Engineer

Ο Μηχανικός Λογισμικού (Software Engineer) είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την συντήρηση συστημάτων λογισμικού βάση των αρχών της τεχνολογίας λογισμικού. Για να δημιουργηθεί ένα λογισμικό στον Η/Υ όπως το Microsoft Word, απαιτούνται κάποια βασικά στάδια.

Βοτανολόγος

Καταγράφει και ερευνά τις ιδιότητες των βοτάνων, την καταλληλότητα για χρήση σε καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς. Επικεντρώνεται στα φυτά και στο πως αυτά μπορούν να προσφέρουν θετικά στον άνρθωπο και στις καθημερινές του ανάγκες. Εργάζεται στην βιομηχανία ομορφιάς αλλά και ως σύμβουλος στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης.

Μοριακός Βιολόγος – Γενιτιστής

Ενας γενετιστής μπορεί να ασχοληθεί με τη μοριακή γενετική, τη βιοϊατρική, τη φαρμακογενετική, την εξελικτική βιολογία κλπ Πρόκειται για αρκετά εξειδικευμένο επάγγελμα, με περιορισμένη ζήτηση στη χώρα μας, αλλά αν ενδιαφέρεσαι τότε θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει στο εξωτερικό.

Ζωολόγος

Ασχολείται με την μελέτη των ζώων, τόσο σε μοριακό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό – οργανικό. Ο Ζωολόγος, ερευνά τον κύκλο ζωής τους, τις συνήθειες τους και μπορεί μάλιστα να ασχοληθεί με έναν συγκεκριμένο κλάδο ζώων πχ. έντομα. Επιστήμες όπως η γεωργία, η ιατρική επωφελούντια απο τις έρευνες του.

Περιβαλλοντολόγος

Αντικείμενο του περιβαλλοντολόγου είναι φυσικά η μελέτη του περιβάλλοντος συνολικά. Ένας περιβαλλοντολόγος γνωρίζει τις αρχές της χημείας, της βιολογίας και ενίοτε, της μηχανικής, και προσπαθεί να εντοπίσει προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, με σκοπό να αναπτύξει αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Τέτοια προβλήματα μπορεί για παράδειγμα να αφορούν την ανακύκλωση, την ατμοσφαιρική ρύπανση, το νερό ή ακόμη και τη δημόσια υγεία.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.