Ναυτιλία

Ο Κλάδος Ναυτιλίας μεριμνά για το σχεδιασμό της ναυτιλιακής πολιτικής και το χειρισμό θεμάτων ποντοπόρου ναυτιλίας, ιδίως για την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο, την εγκατάσταση, σύσταση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών, το συντονισμό των θεμάτων σε εθνικό επίπεδο της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ε.Ε., την εξασφάλιση ασφάλειας της ναυσιπλοϊας, τη δημιουργία, λειτουργία και υποστήρξη συστημάτων παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας στους χώρους ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εξασφάλιση δικτύου θαλάσσιων ενδομεταφόρων.

Προς επίτευξη των στόχων αυτών, ο Κλάδος κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαγόμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων και περιλαμβάνει τις εξής Διευθύνσεις:   

  • Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας
  • Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοϊας
  • Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
  • Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
  • Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών
  • Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 

Ο Κλάδος Ναυτιλίας στην Ελλάδα, προσφέρει θέσεις εργασίας με καλές και σταθερές αμοιβές σε ένα άλλες φορές ασφαλές και άλλες επικίνδυμο περιβάλλον. Μπορείς να εργαστείς τόσο στα πλοία όσο και στην ξηρά σε πιο διοικητικές θέσεις.

Επαγγέλματα Κλάδου Ναυτιλίας

Ο Κλάδος της Ναυτιλίας περιλαμβάνει επαγγέλματα σχετικά με δραστηριότητες που παίρνουν θέση τόσο στην θάλασσα όσο και στην ξηρά. Ναυτιλία σημαίνει εγχωριο και διευθνές εμποριο. Το εμπόριο γίνεται με πλοία και αυτό δημιουργεί έδαφος για ανάπτυξη επαγγελμάτων διοικητικού περιεχομένου. Η συντήρηση των πλοίων δημιουργεί ανάγκες για εργασία στο μηχανοστάσιο, το τμήμα του πλοίου με κύριο ρόλο την μηχανή.

Παρακάτω, παραθέτουμε κάποια από τα πιο hot και δημοφιλή επαγγέλματα – θέσεις εργασίας στον Τομέα της Ναυτιλίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως.

Που μπορείς να σπουδάσεις

Στο FutureGeneration, θα βρεις πάνω από 50 Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορείς να σπουδάσεις και να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Ο Τομέας της Ναυτιλίας απαιτεί εκπαίδευση αλλά και πρακτική άσκηση. Είναι σημαντικό να εστιάσεις στην απόκτηση σωστών θεμελίων, ειδικά αν η θέση εργασίας και η καριέρα που ονειρεύεσαι είναι ηγετική. Υπάρχουν ρόλοι όπως αυτός του Εμποροπλοίαρχου που καθορίζει την πορεία του πλοίου και την ασφάλεια των επιβατών του.

Μπορείς να σπουδάσεις Ναυτιλιακά σε Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Ιδιωτικά και Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ) και άλλες Ιδιωτικές Σχολές.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial