Νομική

Πως θα μπορούσε να υπάρχει, να λειτουργεί και να αναπτύσεται ένα κράτος δικαίου χωρίς νόμους, κανόνες και χωρίς τις απαραίτητες διαδικασίες για την εφαρμογή τους; Τα Νομικά Επαγγέλματα είναι όλα όσα αφορούν δραστηριότητες για την εφαρμογή των νόμων. Αν το πρώτο επάγγελμα που σκέφτεσαι είναι δικηγόρος, πρέπει να ξέρεις πως δεν είναι το μόνο!

Ο Νομικός Κλάδος έχει ως στόχο την αποκατάσταση της σωματικής και της ψυχικής υγείας του Ανθρώπου και των ζώων. Υπάρχουν πολλοί τομείς εξειδίκευσης και επαγγέλματα που εστιάζουν σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, παθήσεις και οργανισμούς.

Επαγγέλματα

Ο Νομικός Κλάδος αφορά μια εξαιρετικά μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων. Η αύξηση της εγκληματικότητας, η διεύρυνση των οικονομικών πράξεων και συναλλαγών, καθώς και η γενικότερη ανάγκη για επίλυση διαπροσωπικών διαφορών και υπεράσπιση ατομικών, κοινωνικών και εθνικών συμφερόντων έχουν καταστήσει αυτά τα επαγγέλματα ως διαχρονικά και ιδιαιτέρως σημαντικά για την ύπαρξη κοινωνικής συνοχής και ισορροπίας.

Ο Δικηγόρος, ο Δικαστής, ο Εισαγγελέας συνιστούν τα πιο γνωστά και χαρακτηριστικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Οι αμοιβές που απολαμβάνουν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες είναι συνήθως πολύ υψηλές, ιδιαίτερα στην περίπτωση των κοινωνικά αναγνωρίσιμων και πετυχημένων προσωπικοτήτων.

Σπουδές

Βασική προϋπόθεση για την άσκηση της νομικής επιστήμης είναι η φοίτηση σε σχετικές πανεπιστημιακές σπουδές. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου εύρους που δύναται να λάβει μία αυθαιρεσία, σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα νομοθετήματα και κανονιστικά πλαίσια που υφίστανται, καθιστούν απαραίτητη την εξειδίκευση του νομικού επιστήμονα σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου, όπως το αστικό, το εμπορικό και το οικογενειακό.

Στα πλαίσια άσκησης αποτελεσματικής εργασίας, ο επαγγελματίας αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και αμεροληψία, ευχέρεια λόγου και επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, υψηλό αίσθημα για απόδοση δικαιοσύνης και αναλυτική σκέψη. Επιπλέον, η επικαιροποίηση των γνώσεών του κρίνεται απαραίτητη, καθώς σε ένα σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον παρατηρείται διαρκής τροποποίηση και αλλαγή των νομοθετικών ρυθμίσεων.

 • Σπουδές σε Τμήμα Νομικής

Ικανότητες και Δεξιότητες

 • Βαθιά γνώση των νόμων και του Συντάγματος
 • Ευρύτατη παιδεία και κοινωνική μόρφωση
 • Υπομονή, ψυχραιμία, συναισθηματική σταθερότητα, νηφαλιότητα και ανεξαρτησία
 • Αμεροληψία και αντικειμενικότητα
 • Ευχέρεια στη γραφή και ομιλία της ελληνικής γλώσσας
 • Δημιουργική σκέψη
 • Ικανότητα σύνθεσης και οργάνωσης των πληροφοριών
 • Σταθερή προσήλωση στους νόμους και το Σύνταγμα
 • Σωματική και ψυχική αντοχή
 • Συνέπεια, αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα, υπομονή, κοινωνική επιδεξιότητα και διπλωματικότητα
 • Λεκτικό πλούτο και ετοιμολογία
 • Αυτοσυγκέντρωση και αυτοκυριαρχία
 • Συγκράτηση πληροφοριών
 • Εφευρετικότητα
 • Ικανότητα παράθεσης και προβολής των νομικών απόψεων με σωστή επιχειρηματολογία
 • Αίσθημα απόδοσης της δικαιοσύνης
 • Νηφαλιότητα και κριτική σκέψη χωρίς συναισθηματικούς επηρεασμούς
 • Καλή μνήμη, αναλυτική σκέψη
 • Ικανότητα συνδυασμού των πληροφοριών και των καταστάσεων
 • Συναισθηματική σταθερότητα και ψυχική ισορροπία

Που να σπουδάσεις

Στο FutureGeneration, θα βρεις πάνω από 50 Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορείς να σπουδάσεις και να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Let’ s grow together!

Το περιεχόμενο του FutureGeneration δημιουργείται, διορθώνεται και επεκτείνεται από όλους. Η ομάδα του FutureGeneration είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση. Μπορεί να λείπει ένα Πανεπιστήμιο, να υπάρχουν άλλα σχετικά επαγγέλματα που δεν τα έχουμε αναφέρει ακόμη ή ακόμη και να θεωρείτε πως θα ήταν χρήσιμες κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial