Υγεία και Πρόνοια

Ο Κλάδος της Υγείας έχει ως στόχο την αποκατάσταση της σωματικής και της ψυχικής υγείας του Ανθρώπου και των ζώων. Υπάρχουν πολλοί τομείς εξειδίκευσης και επαγγέλματα που εστιάζουν σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, παθήσεις και οργανισμούς.

Αν η φιλοσοφία του ταυτίζεται με το να βοηθάς, την Ανθρωπότητα με γνώσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία στην οποία ζεις, τότε ο Κλάδος Υγείας και τα σχετικά επαγγέλματα που θα βρεις παρακάτω αξίζουν σίγουρα μια ανάλυση.

Επαγγέλματα

Ο Κλάδος Υγείας και Πρόνοιας αφορά μια εξαιρετικά μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων. Η Υγεία αφορά τόσο το πνευματικό όσο και το σωματικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα επαγγέλματα και τους εργασιακούς ρόλους στον Κλάδο της Υγείας

Σχολές και Τμήματα

Ο Κλάδος Υγείας έχει πολλά τμήματα. Κάποια από τα επαγγέλματα που αναφέρουμε και παρακάτω, απαιτούν 5ετη φοίτηση σε Πανεπιστήμιο και κάποια άλλα να τελειώσεις ένα ΤΕΙ ή ΙΕΚ. Έτσι λοιπόν, οι σπουδές σου έχουν άμεση εξάρτηση από το επάγγελμα που θέλεις να ακολουθήσεις. Ζούμε σε ένα κόσμο που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πολύ και το πτυχίο που σκέφτεσαι να πάρεις δεν είναι το finish line, αλλά ένα checkpoint. Πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα, οχι απαραίτητα χαρτιά αλλά σίγουρα Μόρφωση.

Που να σπουδάσεις

Στο FutureGeneration, θα βρεις πάνω από 50 Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορείς να σπουδάσεις και να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Let’ s grow together!

Το περιεχόμενο του FutureGeneration δημιουργείται, διορθώνεται και επεκτείνεται από όλους. Η ομάδα του FutureGeneration είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση. Μπορεί να λείπει ένα Πανεπιστήμιο, να υπάρχουν άλλα σχετικά επαγγέλματα που δεν τα έχουμε αναφέρει ακόμη ή ακόμη και να θεωρείτε πως θα ήταν χρήσιμες κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial