Περιβάλλον και Ενέργεια

Οι θέσεις εργασίας οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα αποκαλούνται στην Ευρώπη «πράσινα επαγγέλματα» ή «πράσινη απασχόληση».

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επικεντρώνει την προσοχή της στα πράσινα επαγγέλματα, ενθαρρύνοντας τις εθνικές και τοπικές αρχές αλλά και τους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι τομείς των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η παραγωγή οικολογικών και βιολογικών προϊόντων με διαδικασίες και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, η προώθηση νέων καθαρών τεχνολογιών, η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (Ε.Μ.Α.S. – Eco Management and Audit Scheme και  ISO 14000), η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και απορριμμάτων, η κατασκευή οικολογικών κτιρίων, η προώθηση του οικοτουρισμού καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα «πράσινων» δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στους παραπάνω τομείς.

Τα πράσινα επαγγέλματα αφορούν σ’ ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής τομείς:                                         

  • Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση (Πρωτογενής τομέας)
  • Βιομηχανία, κατασκευές (Δευτερογενής τομέας)
  • Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες (Τριτογενής τομέας)
  • Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχή συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα κτλ. (Τεταρτογενής τομέας).

Η ύφεση και οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν στρέψει το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων σε επαγγέλματα που συνδέονται στενά με τη φύση, τα ζώα και τα φυτά. Τα επαγγέλματα αυτά μπορούν να αποφέρουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, ιδίως σε όσους επιδεικνύουν τις απαραίτητες ικανότητες για την αποτελεσματική άσκηση της εργασίας τους στις ιδιαίτερες συνθήκες της υπαίθρου. Η αγάπη για το περιβάλλον και τα ζώα, το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η συνέπεια και η ευσυνειδησία αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, οι γνώσεις που απορρέουν από τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας είναι ζωτικής σημασίας, κυρίως στις μέρες μας, όπου οι συνθήκες και η ποιότητα τροφής των ζώων και των προϊόντων που παράγονται από αυτά, καθώς και η συντήρησή τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα τεχνολογικής, αλλά και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε να παρέχουν άρτια εκπαίδευση στους μελλοντικούς επαγγελματίες.

Ο κτηνοτρόφος, ο ιχθυοκαλλιεργητής, ο γεωπόνος και ο μελισσοκόμος αποτελούν ενδεικτικά επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται επαγγέλματα που αφορούν στο περιβάλλον, όπως είναι ο περιβαλλοντολόγος, ο οποίος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται –πέραν των άλλων– από παρατηρητικότητα και ικανότητες στην παροχή και προώθηση λύσεων (επικοινωνία, επιρροή κ.ά.) σε περιβαλλοντικά προβλήματα που ανακύπτουν.

Επαγγέλματα

Τα επαγγέλματα που εντάσσονται στον κλάδο αυτόν είναι Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, Γεωργός Βιολογικής Γεωργίας, Κτηνοτρόφος Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Μελισσοκόμος Βιολογικής Μελισσοκομίας, Πωλητής Οικολογικών Τροφίμων και άλλων Ειδών, Τεχνολόγος Αντιρρύπανσης κ.λπ.

Που να σπουδάσεις

Στο FutureGeneration, θα βρεις πάνω από 50 Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορείς να σπουδάσεις και να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Let’ s grow together!

Το περιεχόμενο του FutureGeneration δημιουργείται, διορθώνεται και επεκτείνεται από όλους. Η ομάδα του FutureGeneration είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση. Μπορεί να λείπει ένα Πανεπιστήμιο, να υπάρχουν άλλα σχετικά επαγγέλματα που δεν τα έχουμε αναφέρει ακόμη ή ακόμη και να θεωρείτε πως θα ήταν χρήσιμες κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Join the Future

Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

You have successfully subscribed to the newsletter

Ουπς, κάτι πήγε στραβά!