Περιβάλλον & Ενέργεια

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξή του.

Τι είναι το περιβάλλον & ενέργεια ;

Οι θέσεις εργασίας οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα αποκαλούνται στην Ευρώπη «πράσινα επαγγέλματα» ή «πράσινη απασχόληση».

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επικεντρώνει την προσοχή της στα πράσινα επαγγέλματα, ενθαρρύνοντας τις εθνικές και τοπικές αρχές αλλά και τους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι τομείς των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η παραγωγή οικολογικών και βιολογικών προϊόντων με διαδικασίες και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, η προώθηση νέων καθαρών τεχνολογιών, η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (Ε.Μ.Α.S. – Eco Management and Audit Scheme και  ISO 14000), η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και απορριμμάτων, η κατασκευή οικολογικών κτιρίων, η προώθηση του οικοτουρισμού καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα «πράσινων» δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στους παραπάνω τομείς.

Τα πράσινα επαγγέλματα αφορούν σ’ ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής τομείς:                                         

  • Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση (Πρωτογενής τομέας)
  • Βιομηχανία, κατασκευές (Δευτερογενής τομέας)
  • Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες (Τριτογενής τομέας)
  • Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχή συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα κτλ. (Τεταρτογενής τομέας).

Η ύφεση και οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν στρέψει το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων σε επαγγέλματα που συνδέονται στενά με τη φύση, τα ζώα και τα φυτά. Τα επαγγέλματα αυτά μπορούν να αποφέρουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, ιδίως σε όσους επιδεικνύουν τις απαραίτητες ικανότητες για την αποτελεσματική άσκηση της εργασίας τους στις ιδιαίτερες συνθήκες της υπαίθρου. Η αγάπη για το περιβάλλον και τα ζώα, το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η συνέπεια και η ευσυνειδησία αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, οι γνώσεις που απορρέουν από τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας είναι ζωτικής σημασίας, κυρίως στις μέρες μας, όπου οι συνθήκες και η ποιότητα τροφής των ζώων και των προϊόντων που παράγονται από αυτά, καθώς και η συντήρησή τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα τεχνολογικής, αλλά και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε να παρέχουν άρτια εκπαίδευση στους μελλοντικούς επαγγελματίες.

 
 
 

Τι επαγγέλματα μπορεις να κάνεις ;

Σε αυτή τη κατηγορία βρίσκουμε επαγγέλματα όπως ο Κτηνοτρόφος, ο Ιχθυοκαλλιεργητικής, ο Γεωπόνος, ο Μελισσοκόμος, ο Περιβαλλοντολόγος, Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, Γεωργός Βιολογικής Γεωργίας, Κτηνοτρόφος Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Μελισσοκόμος Βιολογικής Μελισσοκομίας, Πωλητής Οικολογικών Τροφίμων και άλλων Ειδών, Τεχνολόγος Αντιρρύπανσης κ.λπ.

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επάγγελμα Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  Ειδικότερα, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει

Εκπαιδευτικά Επαγγέλματα

Επάγγελμα Γεωγράφος

Αν και ο γεωγράφος είναι ιστορικά γνωστός ως άνθρωπος που φτιάχνει χάρτες, η δημιουργία χαρτών είναι στην πραγματικότητα το πεδίο μελέτης της χαρτογραφίας, δηλαδή ένα υποσύνολο της γεωγραφίας. Ο γεωγράφος δεν μελετά μόνο τις λεπτομέρειες του φυσικού περιβάλλοντος

Ναυτιλιακός Κλάδος

Επάγγελμα Δύτης

Ο Δύτης εκτελεί διάφορες υποβρύχιες εργασίες ή κάνοντας καταδύσεις παρατηρεί το βυθό των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών. Δουλεύει κάτω από το νερό φορώντας ειδική στολή και εξοπλισμό κατάδυσης με παροχή οξυγόνου για την επιθεώρηση, εγκατάσταση, επισκευή,

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επάγγελμα Χημικός Μηχανικός

Ο Χημικός Μηχανικός είναι ο επαγγελματίας που συνδυάζει την επιστήμη της Χημείας και της Μηχανικής. Στόχος του είναι να δημιουργεί βιώσιμες λύσεις, μέσω τόσο των θεωρητικών γνώσεων, όσο και τις πρακτικής εμπειρίας του. Πως ένα δέντρο, μετατρέπεται σε

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επάγγελμα Κτηνοτρόφος

Περιγραφή Επαγγέλματος Ο Κτηνοτρόφος ασχολείται με το άρμεγμα ή την αποκομιδή των αυγών, τον καθαρισμό των χώρων που ζουν τα ζώα, τη φύλαξη του κοπαδιού στα βοσκοτόπια και στις στάνες, την προστασία των ζώων από φωτιές ή θεομηνίες,

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επάγγελμα Μελισσοκόμος

Περιγραφή Επαγγέλματος Ο Μελισσοκόμος ασχολείται με την εκτροφή μελισσών, τη συγκομιδή και πώληση του μελιού, του βασιλικού πολτού, της κερήθρας και των άλλων προϊόντων που παράγει η μέλισσα. Ειδικότερα, συντηρεί και επισκευάζει τις κυψέλες, αυξάνει τη χωρητικότητά τους,