Περιβάλλον & Ενέργεια

Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξή του.

Τι είναι το περιβάλλον & ενέργεια ;

Οι θέσεις εργασίας οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα αποκαλούνται στην Ευρώπη «πράσινα επαγγέλματα» ή «πράσινη απασχόληση».

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επικεντρώνει την προσοχή της στα πράσινα επαγγέλματα, ενθαρρύνοντας τις εθνικές και τοπικές αρχές αλλά και τους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι τομείς των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η παραγωγή οικολογικών και βιολογικών προϊόντων με διαδικασίες και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, η προώθηση νέων καθαρών τεχνολογιών, η εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου (Ε.Μ.Α.S. – Eco Management and Audit Scheme και  ISO 14000), η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και απορριμμάτων, η κατασκευή οικολογικών κτιρίων, η προώθηση του οικοτουρισμού καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα «πράσινων» δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στους παραπάνω τομείς.

Τα πράσινα επαγγέλματα αφορούν σ’ ένα ευρύτατο φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής τομείς:                                         

  • Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση (Πρωτογενής τομέας)
  • Βιομηχανία, κατασκευές (Δευτερογενής τομέας)
  • Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες (Τριτογενής τομέας)
  • Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχή συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα κτλ. (Τεταρτογενής τομέας).

Η ύφεση και οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν στρέψει το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων σε επαγγέλματα που συνδέονται στενά με τη φύση, τα ζώα και τα φυτά. Τα επαγγέλματα αυτά μπορούν να αποφέρουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, ιδίως σε όσους επιδεικνύουν τις απαραίτητες ικανότητες για την αποτελεσματική άσκηση της εργασίας τους στις ιδιαίτερες συνθήκες της υπαίθρου. Η αγάπη για το περιβάλλον και τα ζώα, το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η συνέπεια και η ευσυνειδησία αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, οι γνώσεις που απορρέουν από τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας είναι ζωτικής σημασίας, κυρίως στις μέρες μας, όπου οι συνθήκες και η ποιότητα τροφής των ζώων και των προϊόντων που παράγονται από αυτά, καθώς και η συντήρησή τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν δημιουργηθεί ειδικά τμήματα τεχνολογικής, αλλά και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ώστε να παρέχουν άρτια εκπαίδευση στους μελλοντικούς επαγγελματίες.

 
 
 

Τι επαγγέλματα μπορεις να κάνεις ;

Σε αυτή τη κατηγορία βρίσκουμε επαγγέλματα όπως ο Κτηνοτρόφος, ο Ιχθυοκαλλιεργητικής, ο Γεωπόνος, ο Μελισσοκόμος, ο Περιβαλλοντολόγος, Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής, Γεωργός Βιολογικής Γεωργίας, Κτηνοτρόφος Βιολογικής Κτηνοτροφίας, Μελισσοκόμος Βιολογικής Μελισσοκομίας, Πωλητής Οικολογικών Τροφίμων και άλλων Ειδών, Τεχνολόγος Αντιρρύπανσης κ.λπ.

Εκπαιδευτικά Επαγγέλματα

Επάγγελμα Βιολόγος

Η μελέτη της φύσης καθώς και όλων των ζωντανών οργανισμών, που ελέγχουν και προσδιορίζουν τις λειτουργίες της, χαρακτηρίζουν το αντικείμενο της εργασίας του Βιολόγου. Πιο συγκεκριμένα, μελετά τη φύση και αναλύει στο εργαστήριο τη μορφολογία, την ανατομία, τη

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επάγγελμα Μετεωρολόγος

Τι καιρό θα κάνει αύριο; Να απλώσω τα ρούχα ή θα βραχούν; Πότε να κανονίσουμε την συναυλία; Αυτές είναι κάποιες από τις πολλές ερωτήσεις που συνδέονται άμεσα με το επάγγελμα “Μετεωρολόγος”. Η πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών είναι μια

Εκπαιδευτικά Επαγγέλματα

Επάγγελμα Χημικός

Ένας Χημικός δεν γεμίζει απλά φιάλες με διάφορα στοιχεία που υπό ιδανικές συνθήκες θα κάνουν και μια μικρή έκρηξη. Δεν ασχολείται μόνο με κάτι αριθμούς ή δείκτες σε διάφορες ενώσεις. Ένας Χημικός, μπορεί να δημιουργεί την κολόνια που

Εκπαιδευτικά Επαγγέλματα

Επάγγελμα Φυσικός

Ο Φυσικός είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την μελέτη διάφορων φυσικών φαινομένων. Η επιστήμη της Φυσικής, μπορεί εκ πρώτης άποψης να μην φαίνεται ενδιαφέρον. Όμως κρύβει αρκετές επαγγελματικές πόρτες. Το αν αξίζει να σπουδάσεις φυσική ή οχι,

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επάγγελμα Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων κάνει έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων του εδάφους και επιβλέπει την εξόρυξή τους. Τι προοπτικές όμως έχει αυτό το επάγγελμα; Οι κυριότερες δραστηριότητές του είναι η γεωλογική, κοιτασματολογική μελέτη μιας συγκεκριμένης περιοχής, η μελέτη

Περιβάλλον & Ενέργεια

Επάγγελμα Σεισμολόγος

Η μελέτη των σεισμών για την πρόβλεψη αλλά και τον προσδιορισμό του μεγέθους του κινδύνου σε σεισμικές περιοχές είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του Σεισμολόγου. Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμολόγος ερευνά, με τη βοήθεια κατάλληλων οργάνων (σεισμογράφοι κ.ά.),

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial