Οδηγίες Συμμετοχής στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023

Τον Μάρτιο μέχρι και τις αρχές Απριλίου όλοι οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023. Η προκήρυξη σχετίζεται με την συμμετοχή των υποψηφίων στην γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα, όπως δίνονται παρακάτω, με στόχο να λάβουν μέρος στην προκήρυξη.

Συχνά λάθη των υποψηφίων

1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσέξει, ώστε να πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο. Συχνά πολλοί υποψήφιοι πραγματοποιούν την αίτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου και μετά την οριστικοποίηση ξεχνούν να το πληρώσουν. 

2. Όταν ο υποψήφιος πραγματοποίησει ηλεκτρονική αίτηση στον ΑΣΕΠ θα πρέπει να γνωρίζει ότι η μεταφόρτωση των δικαιολογητικών πραγματοποιείται μέσω ΟΠΣΥΔ και όχι ΑΣΕΠ. Στον ΑΣΕΠ δηλώνει τα ακαδημαϊκά προσόντα που διαθέτει. 

3. Η οριστικοποίηση της αίτησης στον ΑΣΕΠ είναι προαπαιτούμενο για την επικαιροποίηση του φακέλου στο ΟΠΣΥΔ και έχει καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης τις 31 Μαρτίου (ώρα 14:00).

3. Για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι αιτήσεις πραγματοποιούνται με βάση τον λήγοντα του ΑΦΜ. Όταν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες θα πρέπει να πατήσει στο τέλος “Επικαιροποίηση φακέλου”. Προτείνεται, ο υποψήφιος να συμβουλευτεί τα βήματα από το εγχειρίδιο που υπάρχει στη σελίδα του ΟΠΣΥΔ.

4. Για την την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών στον ΟΠΣΥΔ ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει λάβει μέσω της αίτησης του στον ΑΣΕΠ αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό επιβεβαιώνεται κι η οριστικοποίηση της αίτησης στον ΑΣΕΠ.

5. Οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες της αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής και ισπανικής γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφραση του πτυχίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Από τις 8 Μαρτίου (ώρα 8:00)  έως τις 3 Απριλίου (ώρα 15:00) οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή τους στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023. 

Κλάδοι/Ειδικότητες

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όπως ορίζονται στο ΦΕΚ:

 • ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕΟ3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ/ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ / ΠΕ04. 03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ/ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ/ ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ)
 • ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ
 • ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
 • ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
 • ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 • ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ,ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ 
 • ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Βήματα συμμετοχής στην προκήρυξη 2ΓΕ/2023

Παρακάτω δίνονται όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος.

#1 Εγγραφή σε ΟΠΣΥΔ & ΑΣΕΠ

Αρχικά ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) με τους κωδικούς του TAXISNET και με αυτόν τον τρόπο αποκτά προφίλ στη συγκεκριμένη σελίδα. Αντίστοιχα, πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στη σελίδα του ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr) με τους ίδιους κωδικούς. Οι παραπάνω ενέργειες αφορούν τους υποψηφίους που για πρώτη φορά συμμετέχουν στην προκήρυξη ή δεν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στις παραπάνω σελίδες πρωτύτερα.

2. Πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου

Στη συνέχεια, ο υποψήφιος καλείται μέσω του gov.gr να πληρώσει ηλεκτρονικό παράβολο, αξίας 3,00€, μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr. Στο πεδίο φορέας δημοσίου επιλέγεται το “Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ” και στο πεδίο κατηγορία παραβόλου “Υποβολή αίτησης συμμετοχής”. Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και ο τραπεζικός λογαριασμός μέσω του οποίου πληρώνεται το παράβολο. Το συγκεκριμένο βήμα πραγματοποιείται από όλους τους υποψηφίους ανεξαιρέτως προηγούμενης αίτησής τους. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να επιβεβαιώσει ο υποψήφιος ότι το παράβολο έχει πληρωθεί.

3. Αίτηση στον ΑΣΕΠ για την Προκήρυξη 2ΓΕ/2023

Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν αίτηση στον ΑΣΕΠ ακολουθώντας τα βήματα που δίνονται παρακάτω. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις πραγματοποιούνται από τις 8 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης χρησιμοποιείται για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ.

 • “Νέα αίτηση”
 • Επιλογή αίτησης: 2ΓΕ-20223 ΠΕ Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης
 • Συμπλήρωση πεδίων σχετικών με τα γενικά βαθμολογούμενα προσόντα του υποψηφίου
 • Οριστικοποίηση αίτησης

Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο που αφορά την προϋπηρεσία του υποψηφίου, στο πρώτο κουτάκι δηλώνεται σε μήνες για τον κλάδο, για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα, η προϋπηρεσία από όλα τα έτη και όχι μόνο από το 2020 και έπειτα. Δε συνυπολογίζονται σε αυτή τα δυσπρόσιτα από 2020-2021 κ.ε. και τα 3μηνα, τα οποία δηλώνονται στα υπόλοιπα κουτάκια.

Όσον αφορά την παιδαγωγική  και διδακτική επάρκεια, όλοι οι υποψήφιοι που τη διαθέτουν προκειμένου να προτάσσονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, ανεξαρτήτως εάν ο τίτλος σπουδών τους, προσδίδει εξ’ ορισμού την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Προτείνεται σε αυτό το σημείο ο υποψήφιος να προσέξει τις λεπτομέρειες του ΦΕΚ (Παράρτημα Ε’ σελ.92-97).

4. Μεταφόρτωση δικαιολογητικών (pdf) στο ΟΠΣΥΔ

Για την μεταφόρτωση των δικαιολογητικών δίνεται σειρά προτεραιότητας βάσει του λήγοντα του ΑΦΜ κάθε υποψηφίου σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Τα δικαιολογητικά που μεταφορτώνονται θα πρέπει να σκανάρονται σε ευκρινή μορφή και να αποθηκεύονται ως αρχεία PDF. Τα αρχεία θα διασταυρώνονται με τα όσα έχουν συμπληρωθεί στα πεδία με τα γενικά βαθμολογούμενα προσόντα στη σελίδα του ΑΣΕΠ. 

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην προκήρυξη ή επιθυμούν να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επικαιροποίησης και στη συνέχεια να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά τους. Στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ υπάρχει εγχειρίδιο για την υποβολή των δικαιολογητικών προκειμένου να διευκολυνθούν με τα διαδικαστικά οι υποψήφιοι. 

Στο πεδίο αιτήματος επικαιροποίησης “Παιδαγωγική Επάρκεια/ Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας” στο ΟΠΣΥΔ, ο υποψήφιος μεταφορτώνει ένα από τα αποδεικτικά της πρώτης στήλης του παραρτήματος Ε’. Στην περίπτωση που ο προπτυχιακός ή  μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αποτελεί και το αποδεικτικό της παιδαγωγικής/διδακτικής επάρκειας, προτείνεται να επισυνάπτεται ξανά στο πεδίο “Παιδαγωγική Επάρκεια/ Πιστοποιητικό Διδακτικής Επάρκειας”.

Μοριοδότηση υποψηφίων για Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023

Τα δικαιολογητικά που καλούνται να μεταφορτώσουν στο ΟΠΣΥΔ οι υποψήφιοι, σχετίζονται με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα μαζί με ορισμένα κοινωνικά κριτήρια. Τα παραπάνω αποτελούν και τα κριτήρια κατάταξης για τη γενική εκπαίδευση (ΠΕ) στους πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών. Από τους νέους πίνακες κατάταξης θα γίνουν οι προσλήψεις των αναπληρωτών/τριών της επόμενης σχολικής χρονιάς και για τους μόνιμους διορισμούς  της επόμενης διετίας, δηλαδή το 2024 και το 2025. Για την πρόσληψη απαιτείται συγκέντρωση πολλών μορίων από τον υποψήφιο, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάτι σίγουρο στη σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin
Άρθρα: 42

Υποβολή απάντησης

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial