Επάγγελμα Χρηματιστής (Stockbroker)

Χρηματιστής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με επενδυτικές και χρηματιστηριακές εργασίες, εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των πελατών του, προκειμένου να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές και στέλνοντας την εντολή αγοράς ή πώλησης στο χώρο αγοραπωλησιών του χρηματιστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας τού χρηματιστηρίου στον πελάτη του, τον συμβουλεύει κατάλληλα έτσι ώστε να αποκομίσει το μεγαλύτερο κέρδος από την αγορά και την πώληση μετοχών, ενώ παράλληλα ενημερώνεται για τις επενδυτικές του επιθυμίες και την οικονομική του δυνατότητα, ώστε να βρεθούν οι καλύτερες μετοχές για αγορά ή να πωληθούν άλλες την κατάλληλη στιγμή. Τέλος ενημερώνει τον πελάτη για το κέρδος ή τη ζημιά, παραδίδοντας τις μετοχές στον πελάτη και διεκπεραιώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται.

Προσωπικές δεξιότητες

Ο χρηματιστής προκειμένου να ασκήσει με επιτυχία τις επαγγελματικές του δραστηριότητες χρειάζεται να διαθέτει οξεία αντίληψη των καταστάσεων, ικανότητα συνδυασμού στοιχείων και πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών, κριτική σκέψη, ορθή εκτίμηση των καταστάσεων και των οικονομικών συνθηκών, αποφασιστικότητα και άνεση στις επικοινωνίες, αριθμητική και υπολογιστική ικανότητα, οργανωτικές ικανότητες, τήρηση των χρονικών προθεσμιών και ικανότητα διαχείρισης άγχους κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης.

Χρειάζεται επίσης, να διαθέτει εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις, καλή γνώση της αγοράς και να ενημερώνεται διαρκώς για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του χρηματιστηρίου, ώστε να δίνει τις καλύτερες δυνατές συμβουλές στους πελάτες του και να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ο χρηματιστής μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο και απασχολούν χρηματιστές για την παρακολούθηση των μετοχών και την εκτέλεση εντολών ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, βρίσκοντας μόνος του πελάτες και επενδύοντας γι’ αυτούς.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.