Επάγγελμα Υπεύθυνος Προϊόντων

Υπεύθυνος Προϊόντων (Product Manager ή Product Owner) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής marketing, τη στρατηγική προώθησης και τον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης των προϊόντων ευθύνης του στην αγορά, βασιζόμενος στην παρακολούθηση του ανταγωνισμού και της δυναμικής της αγοράς.

Ο υπεύθυνος προϊόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

  • Καταρτίζει και εισηγείται το ετήσιο Marketing Plan για τα προϊόντα ευθύνης του.
  • Αναλύει πλήρως τις τάσεις στην αγορά, συγκεντρώνοντας όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για την προώθηση των προϊόντων του, για τον ανταγωνισμό και για αναμενόμενες εξελίξεις.
  • Ενημερώνεται συνεχώς για τα προϊόντα του και για την πορεία τους στην αγορά.
  • Προτείνει τους στόχους πωλήσεων των προϊόντων ευθύνης του και συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία ή προτάσεις κρίνει σκόπιμο.
  • Διατηρεί άριστη επαφή με τους καθοδηγητές κοινής γνώμης στην αγορά των προϊόντων του και με δημοσιογράφους των ΜΜΕ.
  • Εισηγείται τη μορφή και ετοιμάζει τα υλικά προώθησης.
  • Συμμετέχει στο σχεδιασμό της εισαγωγής νέας μορφής των προϊόντων ευθύνης του (μορφή, αριθμός/ποσότητα, τιμή, κλπ).
  • Εισηγείται τον τρόπο προβολής της εταιρίας σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και διοργανώνει δορυφορικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των συνεδρίων.
  • Παρακολουθεί αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες του ανταγωνισμού.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.