Επάγγελμα Στέλεχος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Στέλεχος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics Executive) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με την οργάνωση και τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού και έχει στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ουσιαστικά ένα σύστημα ελέγχου ροής υλικών και πληροφοριών που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία των επί μέρους λειτουργιών, δηλαδή τη μεταφορική λειτουργία, τον έλεγχο πρώτων υλών, τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις των πωλήσεων, την παραγωγή, κοστολόγηση, αποθήκευση, διανομή και παράδοση προϊόντων, την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαχείριση υποπροϊόντων και επιστροφών, τη μείωση του συνολικού κόστους και την αποφυγή ελλείψεων πρώτων υλών.

Το Στέλεχος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού μπορεί να εργαστεί είτε ως υπάλληλος είτε ως σύμβουλος σε εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, σε μεταφορικές και επιχειρήσεις με υπηρεσίες αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων, ασκώντας τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων διανομής, διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων.
  • Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου ροής υλικών και προϊόντων.
  • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.