Επάγγελμα Στέλεχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στέλεχος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων (Business Administration Executive) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα μιας σύγχρονης οικονομίας (βιομηχανία, μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών). Στα καθήκοντα του συμπεριλαμβάνεται ο εντοπισμός και η επίλυση μέσω των σωστών διαδικασιών, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης καθώς και η μελέτη, εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σωστή της λειτουργία (οργάνωση παραγωγής, αξιοποίηση προσωπικού κτλ).

Επίσης, σχεδιάζει τις στρατηγικές και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά της κατά το μέγιστο δυνατό.

To Στέλεχος Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων oφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της οικονομίας σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να ανακαλύπτει ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αντιμετωπίζει καλύτερα τις νέες ανάγκες που προέκυψαν με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών και την απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Υποβολή απάντησης

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.