Επάγγελμα Ταμίας

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο της εργασίας του είναι η είσπραξη και η πληρωμή χρημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο ταμίας εισπράττει χρήματα σύμφωνα με τιμολόγια, εντολές, γραμμάτια εισπράξεων (παραστατικά του ταμείου) ή πληρώνει σύμφωνα με εντάλματα πληρωμής, αποδείξεις κ.λπ. Ανάλογα με το φορέα, όπου απασχολείται έχει και διαφορετικά καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Πως είναι να είσαι ταμίας;

Οι συνθήκες εργασίας σχετίζονται άμεσα με το είδος της επιχείρησης όπου εργάζεται. Συνήθως, ο χώρος εργασίας του είναι μικρός και προφυλαγμένος, προκειμένου να είναι απερίσπαστος και ασφαλής. Συνήθως έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, το οποίο εξαρτάται από το είδος και τις ανάγκες του φορέα όπου απασχολείται. Ως εξοπλισμό χρησιμοποιεί ταμειακή μηχανή, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης χρημάτων και ελέγχου της γνησιότητάς τους. Όταν εργάζεται σε εστιατόρια, θέατρα, κέντρα κ.λπ. μπορεί να έχει ακανόνιστο ωράριο και να εργάζεται με μεγάλη ένταση σε ώρες αιχμής. Στα εμπορικά καταστήματα, οι ταμίες εργάζονται και το Σάββατο.

Ικανότητες

Η ευχέρεια στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, η υπευθυνότητα, η τιμιότητα, η ευγένεια και η συνέπεια θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η θέση του είναι εμπιστευτική και οφείλει να είναι τακτικός, προσεκτικός και λεπτολόγος. Πρέπει να γνωρίζει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και ταμειακή μηχανή και να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες.

Σπουδές

Σπουδές στην ειδικότητα αυτή μπορούν να γίνουν με το σύστημα της μαθητείας και της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Δεν υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα του ταμία.

Ο Ταμίας εργάζεται τόσο σε δημόσιες όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, καταστήματα, super-market, εστιατόρια κ.α.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin