Επάγγελμα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Περιγραφή Επαγγέλματος

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, επεξεργάζεται και αξιολογεί τις λογιστικά και οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Ασχολείται με θέματα διοίκησης, με έμφαση στον οικονομικό τομέα. Η συλλογή των πληροφοριών συνήθως γίνεται από το λογιστήριο.

Τι προβλήματα λύνει;

Έπειτα από την μελέτη και ανάλυση των πληροφοριών που του δίνει το λογιστήριο, το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, προτείνει τρόπους επίλυσης προβλημάτων σχετικά με την χρηματοοικονομική διοίκηση και την οργάνωση του HR (Ανθρώπινο Δυναμικό).

Στα πλαίσια του HR, συνεργάζεται με τον HR Manager, τον υπεύθυνο για την διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας.

Πως προσεγγίζει τα προβλήματα;

Η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί μια σειρά από θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις. Η επαφή με την τεχνολογία και τους Η/Υ είναι δεδομένη. Όμως, απαιτούνται και γνώσεις πάνω στο Management και φυσικά πάνω στα Οικονομικά και στις Δημόσιες Σχέσεις (PR).

Απαιτούμενα προσόντα

Κάποια βασικά και κοινά απαιτούμενα προσόντα του Στελέχου Διοίκησης και Οικονομίας είναι:

 • Υπευθυνότητα
 • Επικοινωνίακές ικανότητες
 • Αποφασιστικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Πως είναι να είσαι Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Οι συνθήκες εργασίας, σε γενικές γραμμές είναι καλές. Εργάζεται συνήθως σε χώρο γραφείου και οι ώρες είναι αυτές της κάθε εταιρείας.

Σπουδές και εκπαίδευση

Για να γίνεις Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, θα πρέπει να σπουδάσεις σε κάποιο Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΙΕΚ. Μετά το τέλος των σπουδών σου, θα λάβεις μια βεβαίωση επαγγελματική κατάρτισης. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτάς το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+.

Πρακτική άσκηση

Πριν την απόκτηση του διπλώματος, ως απόφοιτος έχεις το δικαίωμα πρακτικής άσκησης, για 6 μήνες. Η πρακτική άσκηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αποδείξεις τι μπορείς να κάνεις και μόλις πάρεις το δίπλωμα να έρθεις σε επαφή πάλι για την πρώτη σου εργασία.

Η πρακτική άσκηση θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ενδεικτικά μαθήματα

Κάποια από τα μαθήματα που θα πρέπει να μελετήσεις είναι:

 • Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών
 • Αγγλικά
 • Τεχνική ναυτιλιακών εργασιών
 • Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος
 • Διεθνές εμπορικές σχέσεις
 • Τεχνολογία καυσίμων
 • Ναυτιλιακή οικονομική και πολιτική
 • Ναυτικό δίκαιο
 • Δίκαιο της θάλασσας
 • Ναυλώσεις – Αγοραπωλησίες
 • Ναυτασφάλιση
 • Ναυτιλιακή λογιστική

Οδηγός σπουδών

Μπορείς να βρεις επιπλέον πληροφορίες στον οδηγό σπουδών με ειδικότητα “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας”.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε βιομηχανίες, σε μικρές και μεγάλες εταιρείες, τράπεζες, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Μπορείς να εργαστείς σε:

 • Ναυτιλιακές εταιρείες (στα τμήματα διοίκησης, ναυλώσεων, logistics, πληρωμάτων, προμηθειών, κ.α.)
 • Εξαγωγικές εταιρείες
 • Ναυτικούς οργανισμούς
 • Οργανισμούς νηογνωμόνων
 • Tράπεζες
 • Γραφεία κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας
 • Ναυτιλιακά πρακτορεία
 • Λιμενικούς οργανισμούς
 • Ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
 • Ναυτασφαλιστικά γραφεία
Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin