Επάγγελμα Δύτης

Ο Δύτης εκτελεί διάφορες υποβρύχιες εργασίες ή κάνοντας καταδύσεις παρατηρεί το βυθό των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών. Δουλεύει κάτω από το νερό φορώντας ειδική στολή και εξοπλισμό κατάδυσης με παροχή οξυγόνου για την επιθεώρηση, εγκατάσταση, επισκευή, μετακίνηση υλικού ή των υποβρύχιων τμημάτων πλωτών μέσων.

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ειδικότερα, ο Δύτης επιθεωρεί ή επισκευάζει τα ύφαλα των πλοίων, εκτελεί υποθαλάσσιες εργασίες σε έργα υποδομής, όπως γέφυρες, εξέδρες, σωληνώσεις. Τοποθετεί υποθαλάσσια εκρηκτικά για τον καθαρισμό του βυθού από βραχώδη πετρώματα για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας. Εργάζεται σε υποβρύχιες αρχαιολογικές ανασκαφές ή σε έρευνα ναυαγίων, παρακολουθεί και κάνει παρατηρήσεις για την κατάσταση του βυθού, συμμετέχει στη διάσωση ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί στο νερό ή στην ανάσυρση αντικειμένων που βρίσκονται στο βυθό.

Πως είναι να είσαι Δύτης

Το επάγγελμα του Δύτη είναι γοητευτικό, αλλά εμπεριέχει και κινδύνους, οι οποίοι έχουν να κάνουν είτε με την τοποθεσία, όπου βουτά, και το αντικείμενο της συγκεκριμένης δουλειάς είτε με τη χρήση των διαφόρων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται.

Εξοπλισμός και Μέσα: 

Ο εξοπλισμός του Δύτη είναι πολύπλοκος. Σε μεγάλα βάθη χρησιμοποιεί σκάφανδρο και αναπνέει από σωλήνα που φθάνει μέχρι την επιφάνεια. Σε μικρότερα βάθη χρησιμοποιεί λαστιχένια στολή με αναπνευστική σωλήνωση που συγκοινωνεί με την επιφάνεια ή με φιάλη οξυγόνου που μεταφέρει στην πλάτη του. Για την επικοινωνία με την επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιεί ειδικό σύστημα μεταφοράς σημάτων. Χρησιμοποιεί ακόμα υποβρύχια σκάφη, υποβρύχιους φακούς, φωτογραφικές μηχανές και κάμερες, ελαφριά εργαλεία επισκευών (τρυπάνια, κατσαβίδια, κολλητήρια), οξυγονοκολλήσεις και ρομπότ.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: 

Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια Δύτη από το Λιμεναρχείο και πιστοποιητικό υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο.

Σπουδές και εκπαίδευση

Ο Δύτης απαραιτήτως θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε μία σχολή δυτών αναγνωρισμένη από το κράτος. Θα πρέπει, όμως, να έχει παρακολουθήσει και επιμορφωτικά προγράμματα τόσο πρακτικού επιπέδου (χρήση μηχανημάτων και εργαλείων αλιείας), όσο και επιστημονικού-πολιτιστικού επιπέδου (ιστορία, θαλάσσια βιολογία, τέχνη).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: 

Για να απασχοληθεί ένα άτομο ως Δύτης θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

  • Τόλμη, σωματική ευελιξία, σταθερότητα στις κινήσεις, αίσθηση του χώρου, της προοπτικής και του χρόνου
  • Ιδιαίτερη κλίση στον αυτοδυτισμό
  • Αγάπη και σεβασμό προς τη θάλασσα
  • Πειθαρχία και αυτοέλεγχο, συναισθηματική ισορροπία και ωριμότητα, θάρρος και αυτοπεποίθηση
  • Άριστο προσανατολισμό, γρήγορα αντανακλαστικά, καλή όραση
  • Άριστες δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
  • Υπομονή, προσοχή, ψυχραιμία και ηρεμία
  • Συνέπεια και δυνατότητα συγκέντρωσης
  • Επιδεξιότητα στη χρήση μηχανικού εξοπλισμού και κυρίως των υποβρύχιων μηχανημάτων. Συνεργατικότητα και ικανότητα τήρησης συγκεκριμένου.

Επαγγελματική αποκατάσταση

: Είναι ένα δύσκολο, απαιτητικό και επικίνδυνο επάγγελμα, με αποτέλεσμα να το ασκεί περιορισμένος αριθμός επαγγελματιών. Για όσους το ασκούν υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές και ικανοποιητικές αμοιβές που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της αποστολής, το βάθος της κατάδυσης, την τοποθεσία και άλλα. Ο Δύτης μπορεί να εργαστεί σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, συνεργεία υποβρύχιων επισκευών, συνεργεία αρχαιολογικών ανασκαφών, ομάδες διάσωσης και σε σχολές δυτών ως εκπαιδευτής. Ακόμη, μπορεί να δημιουργήσει δικό του συνεργείο εκτέλεσης υποβρύχιων εργασιών. Το επάγγελμα του Δύτη είναι πολύ σημαντικό για εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις απεγκλωβισμού ή διάσωσης ζώντων οργανισμών, εξερευνήσεων, ανακαλύψεων και ελέγχου καταστάσεων.

Προεπιλεγμένη Εικόνα
admin