Επάγγελμα Βρεφονηπιοκόμος

Χρόνος: 4minΕνημέρωση: 07 Ιούλ 2022

Περιεχόμενα

  Περιγραφή

  Η Βρεφονηπιοκόμος είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας των βρεφών και των νηπίων αλλα και για την ομαλή ανάπτυξη αυτών. Φροντίζει για τη σωστή διατροφή, τη καθαριότητα και παρέχει υποστήριξη στο βρέφος ή το νήπιο στο βάδισμα, στις κινήσεις και στην ομιλία. Επιπλέον, ακολουθεί και εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής (εμβολιασμούς, εξετάσεις κ.λπ.) και είναι σε θέση να φροντίζει και να επιβλέπει βρέφη με διανοητικές και σωματικές ιδιαιτερότητες. 

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας των ΑΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ. 523/1991 (ΦΕΚ 203/24-12-1991 / τ.Α).

  Αρμοδιότητες ενός Βρεφονηπιοκόμου 

  • Συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) του παιδιού κατά την προσχολική ηλικία, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
  • Παρέχει φροντίδα στο παιδί από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή του ηλικία σε θέματα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
  • Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με διανοητικές και σωματικές ιδιαιτερότητες
  • Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού
  • Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
  • Απασχολεί δημιουργικά τα βρέφη και τα νήπια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες
  • Φροντίζει για την ψυχοσωματική υγεία, ψυχοσωματική εξέλιξη, τη διαπαιδαγώγηση και την κοινωνικοποίηση βρεφών και νηπίων, παιδιών δηλαδή ηλικίας 0 – 6 ετών, προσφέροντάς τους αγωγή, ψυχαγωγία, φροντίδα, (φαγητό, καθαριότητα) σύμφωνα με τις αρχές της Βρεφοκομίας και της Παιδαγωγικής.
  • Ακολουθεί το εκάστοτε ημερήσιο πρόγραμμα του βρεφονηπιακού Σταθμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και εμπειρίες, να αναπτύξει ευαισθησία, φαντασία, αισθητική, δημιουργική ικανότητα, ικανότητα έκφρασης, παρατηρητικότητα και αυτονομία, γενικά να διευρύνει τον εσωτερικό του κόσμο, να ωριμάσει συναισθηματικά και ψυχοκινητικά
  • Συμβάλλει στη δημιουργία ατμόσφαιρας στοργής, αποδοχής, ασφάλειας και χαράς
  • Παρατηρεί τις αντιδράσεις του κάθε παιδιού επισημαίνει αλλαγές ή παθολογικά συμπτώματα, ενημερώνει σχετικά τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό και με την έγκρισή του/της τους γονείς και τους ειδικούς (γιατρό, ψυχολόγο κτλ.).
  • Εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
  • Συντάσσει εκθέσεις και ενημερώνει βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς για θέματα που αφορούν τα παιδιά και γενικά τη λειτουργία του σταθμού.

  Εκπαίδευση και Σπουδές

  Για να γίνει κάποιος βρεφονηπιοκόμος απαιτείται να παρακολουθήσει σπουδές βρεφονηπιοκομίας που παρέχονται στα εξής τμήματα:

  Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο πρακτική εξάσκηση), με κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα.

  Μπορεί ωστόσο να κάνει σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

  Τι Δεξιότητες και Ικανότητες απαιτούνται

  Η αγάπη για τα παιδιά, η υπομονή, η υπευθυνότητα και ο συγκροτημένος και ισορροπημένος χαρακτήρας, αποτελούν βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να επιλέξει αυτή την επαγγελματική κατεύθυνση. Είναι υψίστης σημασίας να  κατανοεί τα προβλήματα και τις συναισθηματικές δυσκολίες που πιθανώς εκδηλώσουν τα βρέφη ή τα νήπια ενώ είναι απαραίτητο να διαθέτει ευγένεια και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους γονείς.

  Άκρως σημαντικό ωστόσο είναι να διαθέτει ικανότητα στη διαχείριση του χρόνου, να διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας κυρίως με τους γονείς και φυσικά να μπορεί να επιλύνει άμεσα προβλήματα που πιθανόν θα παρουσιαστούν. 

  Επαγγελματική Αποκατάσταση

  Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας μπορούν να εργαστούν ως

  • στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο)
  • αυτοταπασχολούμενοι στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι την εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο (έξι ετών)
  • υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
  • βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ιδρύματα, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νοσοκομεία παίδων
  • ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς
  • μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους
  • εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων.

  Επιπλέον μπορεί να απασχοληθεί σε χώρους όπως:

  • Κατασκηνώσεις
  • Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού

  Πως είναι να εργάζεσαι ως βρεφονηπιοκόμος

  Οι χώροι φροντίδας των βρεφών επιβάλλεται να είναι ευχάριστοι και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για όσους εργάζονται σε αυτούς. Ωστόσο, οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και επίπονες, καθώς η Βρεφονηπιοκόμος καλείται να αναπτύξει αρκετές φορές ξεχωριστό κώδικα επικοινωνίας και συμπεριφοράς με κάθε βρέφος, ιδίως μάλιστα αν αυτά έχουν διανοητικές ή σωματικές ιδιαιτερότητες. Επιπρόσθετα, οι καθημερινές παραστάσεις και η συναισθηματική φόρτιση που δέχεται είναι δυνατό να επηρεάσει την προσωπική της ζωή.Κατηγορία επαγγέλματος: Ανθρωπιστικά και Κοινωνικά Επαγγέλματα

  Προεπιλεγμένη Εικόνα
  career
  Η εθελοντική ομάδα του FutureGeneration έχει ως στόχο την δημιουργία περιεχομένου που θα σε βοηθήσει στο να πάρεις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον σου.

  Join the Future

  Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

  You have successfully subscribed to the newsletter

  Ουπς, κάτι πήγε στραβά!