Κατηγορία Επαγγέλματος Επαγγέλματα στον Τομέα Οικονομικών και Λογιστικής

Επάγγελμα Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών (Executing Broker) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος επικοινωνεί με τους πελάτες μιας χρηματιστηριακής εταιρείας, προετοιμάζει τις εντολές τους και τις εκτελεί είτε πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου είτε κατά τη διάρκεια της, έως και τη λήξη…

Επάγγελμα Χρηματιστής (Stockbroker)

Χρηματιστής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με επενδυτικές και χρηματιστηριακές εργασίες, εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των πελατών του, προκειμένου να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές και στέλνοντας την εντολή αγοράς ή πώλησης στο χώρο αγοραπωλησιών του χρηματιστηρίου.…

Επάγγελμα Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Πωλητής Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της εταιρείας στην οποία εργάζεται αναφορικά με επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, διερευνά τις επενδυτικές ανάγκες των πελατών, συλλέγει πληροφορίες σχετικά με…

Επάγγελμα Κτηματομεσίτης (Estate Agent)

Κτηματομεσίτης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει ως αντικείμενο εργασίας την πώληση και εκμίσθωση συγκεκριμένων εκτάσεων γης. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, με εντολή του πελάτη του, την πώληση ή την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του και συμβάλλει στον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας…

Επάγγελμα Μεσολαβητής Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΜΤΕΥ) (Ombudsman for Banking Services & Investments) είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με…

Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης (Economics and Management Engineer)

Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, των επιχειρηματικών διαδικασιών αλλά και με τη μελέτη και κατανόηση όλων των τμημάτων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, ώστε…

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης (Production / Management Engineer)

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει ως αντικείμενο εργασίας το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής και μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος…

Υπεύθυνος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Υπεύθυνος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του, τα χαρακτηριστικά της ομάδας – στόχου και του έργου που καλείται να υλοποιήσει, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στον…

Στέλεχος Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων

Στέλεχος Στατιστικής Έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων (Market Research Specialist / Statistician) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος εργάζεται σε εξειδικευμένες εταιρείες και έχει ως αντικείμενο εργασίας τη διεξαγωγή ερευνών για λογαριασμό επιχειρήσεων, πολιτικών κομμάτων, οργανισμών και κρατικών φορέων. Σκοπός του είναι να επιλέξει το θέμα…

Επάγγελμα Υπάλληλος Μισθοδοσίας

Υπάλληλος Μισθοδοσίας (Payroll Specialist)  είναι ο επαγγελματίας ο οποίος συνήθως εργάζεται στο λογιστήριο κάποιας επιχείρησης ή είναι μέλος ενός λογιστικού γραφείου το οποίο παρέχει υπηρεσίες μισθοδοσίας σε άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Βασική του υποχρέωση είναι ο υπολογισμός και η έκδοση…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.

Join the Future

Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

You have successfully subscribed to the newsletter

Ουπς, κάτι πήγε στραβά!