Κατηγορία Επαγγέλματος Επαγγέλματα στον Τομέα Οικονομικών και Λογιστικής

Επάγγελμα Υπεύθυνος Προώθησης Πωλήσεων

Υπεύθυνος Προώθησης Πωλήσεων (Sales Promotion Executive) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών που παράγονται από εταιρείες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και γενικότερα οικονομικές μονάδες. Ο υπεύθυνος…

Επάγγελμα Υπεύθυνος Προϊόντων

Υπεύθυνος Προϊόντων (Product Manager ή Product Owner) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής marketing, τη στρατηγική προώθησης και τον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης των προϊόντων ευθύνης του στην αγορά, βασιζόμενος στην παρακολούθηση…

Επάγγελμα Στέλεχος Διαχείρισης Πελατών

Στέλεχος διαχείρισης πελατών (Customer Management Executive) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους πελάτες και ένα διαφημιστικό γραφείο. Συντονίζει το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την παραγωγή και την υλοποίηση μιας διαφημιστικής εκστρατείας για τον πελάτη, ενώ σε…

Επάγγελμα Στέλεχος Έρευνας Αγοράς

Στέλεχος Έρευνας Αγοράς (Market Research Executive) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος προσφέρει μια εξειδικευμένη υπηρεσία στον τομέα των στατιστικών ερευνών και της προώθησης των πωλήσεων. Στόχος του στελέχους είναι η διερεύνηση, για λογαριασμό του πελάτη του, των συνθηκών που επικρατούν…

Επάγγελμα Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σύμβουλος Επιχειρήσεων (Business Management Consultant) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος μπορεί να απασχολείται ή να συμμετέχει ως εταίρος σε μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, διενεργώντας ορισμένες ή όλες από τις ακόλουθες εργασίες: Σύνταξη επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων. Εκπόνηση…

Επάγγελμα Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Στέλεχος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Executive) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ώστε να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση του. Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του στελέχους αφορούν κυρίως στις…

Επάγγελμα Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Executive) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μελέτη, την καταγραφή και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με το σχεδιασμό, τη διεύθυνση και το συντονισμό των οικονομικών λειτουργιών…

Επάγγελμα Στέλεχος Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων & Αγροτικής Ανάπτυξης

Στέλεχος Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη και την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που εντοπίζονται στο γεωργικό τομέα και γενικότερα στον αγροτικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, μελετά τις αγροτικές δομές (οικονομίας, κοινωνίας…

Επάγγελμα Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Ειδικός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (International and European Economic Studies Specialist) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες της χώρας του στο χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα στον τομέα των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και στις κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις, με στόχο…

Επάγγελμα Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου (International Trade Executive) είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, τους όρους διεξαγωγής τους και την αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων εισαγωγικού / εξαγωγικού προσανατολισμού. Τα στελέχη που εργάζονται στον τομέα του διεθνούς…
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.

Join the Future

Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

You have successfully subscribed to the newsletter

Ουπς, κάτι πήγε στραβά!