Κατηγορία Επαγγέλματος Μηχανολογικά Επαγγέλματα

Επάγγελμα Μηχανικός Πλοίων

Ο Μηχανικός Πλοίων είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των μηχανών ενός πλοίου. Ο χώρος εργασίας του είναι κυρίως το μηχανοστάσιο, εκεί που υπάρχουν και οι μηχανές του πλοίου. Σε αντίθεση με παλιά, σήμερα οι έλεγχοι γίνονται και μέσω…
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial