Η εργασία του μέλλοντος σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει

Η σημερινή κοινωνία ορίζει την εργασία ως μια σχέση ανταλλαγής χρόνου με κάποιο χρηματικό ποσό. Στην σχέση αυτή υπάρχουν δύο άκρα, αυτό του εργοδότη και…

Ερώτηση Συνέντευξης: Ποια είναι η μεγαλύτερη σου αδυναμία

Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αδύνατα σημεία; Μάλλον όχι, γιατί εκ φύσεως, όλοι μας έχουμε θετικά και αρνητικά. Προτερήματα αλλά και μειονεκτήματα. Αν λοιπόν, όλοι…

Πρόγραμμα Erasmus

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του, ύψους…