Σπουδές σε Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τα τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην Ελλάδα, ανήκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτική Ιδρύματα (ΑΕΙ) και στον τομέα των σπουδών΄σε τμήμα ξένων γλωσσών. Οι σπουδές Αγγλικής Γλώσσας έχουν ως στόχο να αναδείξουν επιστήμονες της Αγγλικής και της Αγγλο-Αμερικάνικης γλώσσας. Καθώς και να τους εμπλουτίσεις με γνώσεις σχετικά με την λογοτεχνία και τνυ πολιτισμό. Απώτερος στόχος είναι οι επιστήμονες αυτοί να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας, της μετάφρασης και της επικοινωνίας σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Υπάρχουν πάνω απο 500.000 μαθητές Αγγλικών ξένων γλωσσών, που στελεχώνουν περίπου 6.500 φροντιστήρια σε όλόκληρη την χώρα. Οι καθηγητές που διδάσκουν την Αγγλική Γλώσσα είναι πάνω απο 20.000 με την μειονότητα να έχουν πτυχίο από κάποιο Πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα περίπου 8.000 κατέχουν πτυχίο απο Πανεπιστήμιο ενώ οι υπόλοιποι 12.000 παρέχουν διδασκαλία έχοντας απλά τα απαραίτητα επαρκή έγγραφα διδασκαλίας.

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα και υπάρχουν δύο διαθέσιμα (2) τμήματα για σπουδές, το πρώτο στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το δεύτερο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Σπουδάζοντας σε τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, δίνεται η δυνατότητα να εργαστείς ως μεταφραστής.

Για αυτό λοιπόν, οι σπουδές σε ξένες γλώσσες προσφέρουν ένα πιο ευρύ φάσμα απο επαγγελματικές ευκαιρίες. Μπορούν να συνδυαστούν με επιπλέον γνώσεις πολιτισμού και κουλτούρας. Έτσι θα σου προσφέρουν την ικανότητα να προσφέρεις τόσο σε επιχειρήσεις όσο και οργανισμούς το μέγιστο.

Γιατί όμως είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να έχουν ταυτότητα και εσωτερική κουλτούρα;

Μια επιχείρηση, οργανισμός, φροντιστήριο ή γενικότερα εκπαιδευτικό ίδρυμα χωρίς ταυτότητα – φιλοσοφία και εσωτερική κουλτούρα είναι απλά μια ομάδα ανθρώπων χωρίς στόχο και χωρίς αποστολή. Δεν έχουν τίποτα διαφορετικό απο μια δεύτερη εταιρεία ή επιχείρηση, παρα μόνο τιμές ή επιπλέον υπηρεσίες. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα, όσο φυσικά υπάρχει μονοπώλιο στην συγκεκριμένη αγορά.

Ο ανταγωνισμός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος όταν έρχεται και μια τρίτη επιχείρηση που προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες και η προσπάθειες παροχής περισσοτέρων υπηρεσιών έχουν ως αποτέλεσμα μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών και στην μή ικανοποίηση των πελατών.

Η ταυτότητα και εσωτερική κουλτούρα προσδίδει κάτι μοναδικό και ίσως αυτό είναι και ένα απο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Τομείς Σπουδών

Στο τμημα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο υπάρχουν τέσερειες (4) τομείς για να επιλέξεις. Οι τομείς προσδίδουν μια εξειδίκευση στο πτυχίο που θα λάβεις, συνεπώς είναι από τα πράγματα που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις.

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ περιλαμβάνει δύο Τομείς, τον Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας και τον Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού, και προσφέρει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στo πλαίσιo δύο Κατευθύνσεων Σπουδών:

  • Κατεύθυνση Γλώσσας-Γλωσσολογίας
  • Κατεύθυνση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

Το Πτυχίο Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις δύο Κατευθύνσεις και έχει διεπιστημονικό και διακλαδικό χαρακτήρα με έμφαση στις αγγλικές σπουδές. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τομέα Γλώσσας-Γλωσσολογίας επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλικής γλώσσας, της μετάφρασης (αγγλική-ελληνική γλώσσα) και της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, ενώ του Τομέα Λογοτεχνίας-Πολιτισμού επικεντρώνεται στη μελέτη της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και του πολιτισμού, της θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας και της συγκριτικής λογοτεχνίας.

Προοπτικές και Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η επαγγελματική αποκατάσταση ενός πτυχιούχου της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, έχει άμεση σχέση με την εξειδίκευση που αποκτά. Οι επιπλέον σπουδές που έχει ολοκληρώσει, το μεταπτυχιακό, διδακτορικό παίζουν και αυτά ρόλο. Επιπλέον άλλες σπουδές σε σχετικό κλάδο, μπορεί να κάνουν την διαφορά σε μια θέση εργασίας. Παρακάτω αναφέρουμε τι μπορείς να κάνεις με ένα πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν την δυνατότητα να εργαστούν τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Στατιστικά και ερευνητικά κέντρα, διεθνή και μή οργανισμοί είναι κάποιοι απο τους φορείς που αποροφούν πτυχιούχους σε αυτό το επάγγελμα.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο επαγγελματίας Αγγλική Γλώσσας και Φιλολογίας, έχει την δυνατότητα να ανοίξει κάποιο γραφείο μεταφράσεων έχοντας πελάτες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όπως επιχειρήσεις όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα του freelancing έχει καθημερινά αρκετές εργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Η μεταφραστική ικανότητα είναι ένα πολύ σημαντικό skill. Αν σκέφτεσαι να ακολουθήσεις μια καριέρα ως αεροσυνοδός (flight attendant) θα βοηθήσει. Εάν σου αρέσουν τα ταξίδια, το να βλέπεις διαφορετικά μέρη είναι μια καριέρα που πρέπει να σκεφτείς. Σου αρέσει να συνανστρέφεσαι με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες; Τότε ίσως πρέπει να σκεφτείς και αυτή τη διέξοδο.

Η δυνατότητα της κατανόησης και επικοινωνίας σε διάφορες γλώσσες, είναι σημαντικό προσόν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στατιστικά, ο καμβάς των γλωσσών σου καλό είναι να περιέχει πάνω απο 3 ξένες γλώσσες τουλάχιστον σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης.

Ως μεταφραστής, μπορέις να εργααστείς ακόμη και στις προσβείες. Οι σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας είναι η αρχή για να εκτεθείς στον χώρο της μετάφρασης. Στις πρεσβείες χρειάζεται να κατέχεις αρκετά καλά την γλώσσα.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, ο πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ανήκει στην κατηγορία ΠΕ06. Αυτός είναι και ο κωδικός που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είτε σε προκυρήξεις είτε σε οποιαδήποτε άλλη αίτηση χρειαστεί να κάνετε που σχετίζεται με το δημόσιο.

Σχολές Αγγλικής Φιλολογίας

Στην Ελλάδα λειτουργούν τα παρακάτω 2 τμήματα για σπουδές Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Join the Future

Γίνε μέλος της F κοινότητας και απέκτησε δωρεάν πρόσβαση σε pro tips και υλικό για να χτίσεις την καριέρα σου έτσι όπως εσύ την ονειρεύεσαι.

You have successfully subscribed to the newsletter

Ουπς, κάτι πήγε στραβά!