Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Logistics ασχολείται με το συντονισμό και την επίβλεψη των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Σκοπός της Διοίκησης είναι η ορθή διαχείριση, η προσπάθεια αποτελεσματικής οργάνωσης ανθρώπινων, υλικών και χρηματικών πόρων και οι στρατηγικές λήψεις αποφάσεων ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία της επιχείρησης ή του φορέα.

Επαγγέλματα

Παρακάτω αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά επαγγέλματα στον Κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Logistics.

 • Entrepreneur
 • Business Analyst
 • B2B Πωλητής
 • Διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Στελέχη εισαγωγών/εξαγωγών
 • Υπάλληλος γραφείου κίνησης
 • Transport Planner/Fleet Manager
 • Supply Chain Specialist
 • Quality Control Manager
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 • Ασφαλιστικός Σύμβουλος
 • Υπεύθυνος Ολικής Ποιότητας

Σχολές και Τμήματα

Ο κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Συμβουλευτικής εστιάζει σε αρκετούς τομείς, ο κάθε ένας από τους οποίους προσφέρει μια εξειδίκευση. Ο κλάδος της Διοίκησης είναι ένας πάρα πολύ ευρύς κλάδος και σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους σε αυτόν τον καθιστά ραγδαία αναπτυσσόμενο.

Οι περισσότερες σχολές του κλάδου παρέχουν γενικότερη γνώση στο τομέα της διοίκησης με αποτέλεσα τις περισσότερες φορές να μην επαρκεί το πτυχίο για να ειδικευτείς σε κάποιο από τους τομείς που προαναφέρθηκαν. Συνεπώς, χρειάζεται να εξειδικευτείς παράλληλα με τις σπουδές σου ή αργότερα μέσω μεταπτυχιακού για να είσαι αρκετά ανταγωνιστικός.

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική
 • Οικονομικά
 • Ανθρώπινοι ΠόροΙ (HR)
 • Marketing και Διαφήμιση
 • Παραγωγή
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

Υπάρχουν καλές προοπτικές για το κλάδο καθώς οι επιχειρήσεις σήμερα αναζητούν νέα στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις τόσο στο Μάρκετινγκ όσο και στην Τεχνολογίες Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων σε πολλούς τομείς της επιχείρησης.

Πανεπιστήμια

Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 10 Πανεπιστήμια που μπορείς να σπουδάσεις και να ακολουθήσεις κάποιο από τα επαγγέλματα του Τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Let’ s grow together!

Το περιεχόμενο του FutureGeneration δημιουργείται, διορθώνεται και επεκτείνεται από όλους. Η ομάδα του FutureGeneration είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε αλλαγή ή διόρθωση. Μπορεί να λείπει ένα Πανεπιστήμιο, να υπάρχουν άλλα σχετικά επαγγέλματα που δεν τα έχουμε αναφέρει ακόμη ή ακόμη και να θεωρείτε πως θα ήταν χρήσιμες κάποιες επιπλέον πληροφορίες.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial