Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων & Logistics

Ο κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων ασχολείται με το συντονισμό και την επίβλεψη των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Σκοπός της Διοίκησης είναι η ορθή διαχείριση, η προσπάθεια αποτελεσματικής οργάνωσης ανθρώπινων, υλικών και χρηματικών πόρων και οι στρατηγικές λήψεις αποφάσεων ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία της επιχείρησης ή του φορέα.

Πως να Σπουδάσεις

Ο κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Συμβουλευτικής εστιάζει σε αρκετούς τομείς, ο κάθε ένας από τους οποίους προσφέρει μια εξειδίκευση. Ο κλάδος της Διοίκησης είναι ένας πάρα πολύ ευρύς κλάδος και σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους σε αυτόν τον καθιστά ραγδαία αναπτυσσόμενο.

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική
 • Οικονομικά
 • Ανθρώπινοι ΠόροΙ (HR)
 • Marketing και Διαφήμιση
 • Παραγωγή
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

Οι περισσότερες σχολές του κλάδου παρέχουν γενικότερη γνώση στο τομέα της διοίκησης με αποτέλεσα τις περισσότερες φορές να μην επαρκεί το πτυχίο για να ειδικευτείς σε κάποιο από τους τομείς που προαναφέρθηκαν. Συνεπώς, χρειάζεται να εξειδικευτείς παράλληλα με τις σπουδές σου ή αργότερα μέσω μεταπτυχιακού για να είσαι αρκετά ανταγωνιστικός.

Υπάρχουν καλές προοπτικές για το κλάδο καθώς οι επιχειρήσεις σήμερα αναζητούν νέα στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις τόσο στο Μάρκετινγκ όσο και στην Τεχνολογίες Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων σε πολλούς τομείς της επιχείρησης.

Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Παρακάτω αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά επαγγέλματα στον Τομέα της Υγείας.

 • Λογιστής
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων
 • Οικονομολόγος
 • Τραπεζικό Στέλεχος
 • Ασφαλιστικός Σύμβουλος,
 • Digital Marketing Specialist
 • Διαφημιστής

Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας

Η σύγχρονη οικονομία βασίζεται στη δραστηριότητα επιχειρήσεων, μικρών, μεγάλων ή πολυεθνικών. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι επιχειρήσεις απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη με γνώσεις οικονομίας, διοίκησης, λογιστικής, marketing και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γραμματέας Διεύθυνσης

Ο συντονισμός και η καλή επικοινωνία μεταξύ των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης είναι αρμοδιότητα του Γραμματέα Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών.

Στέλεχος Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

Η Αγροτική Οικονομία -γεωργία και κτηνοτροφία- αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια καθώς αποτελεί έναν κλάδο που συνδυάζει βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την ποικιλότητα και απαράμιλλη ομορφιά της ελληνικής φύσης.

Στέλεχος Διοίκησης Πολιτισμού

Ο πολιτισμός μαζί με τον τουρισμό συναποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας.  Η εξειδίκευση διοίκησης σε θέματα πολιτισμού απευθύνεται σε νέους ανθρώπους με αγάπη για την Τέχνη και τον Πολιτισμό και μεταφράζεται σε ένα «δυνατό» βιογραφικό που ανοίγει μεγάλες προοπτικές για σταδιοδρομία σε φορείς και επιχειρήσεις του Πολιτισμού, σε κεντρικές υπηρεσίες αλλά και σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Οι μεταφορές προϊόντων και αγαθών αποτελούν έναν κομβικό κρίκο στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη οικονομική αλυσίδα.

Στέλεχος Τραπεζικών & Ασφαλιστικών Εργασιών – Χρηματοοικονομικά

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες και οι εταιρείες παροχής Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συνθέτουν έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας στον οποίο μπορούν να εργαστούν νέοι άνθρωποι που αγαπούν τους αριθμούς και τα οικονομικά μαθηματικά.

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου

Το λογιστήριο αποτελεί την «καρδιά» μιας σύγχρονης επιχείρησης και έναν τομέα με υψηλά ποσοστά απορρόφησης εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Οι σπουδές Μηχανογραφημένης Λογιστικής προετοιμάζουν ικανά στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Στέλεχος Μάρκετινγκ

Οι σπουδές Μάρκετινγκ διαμορφώνουν επαγγελματίες ικανούς να αναλάβουν σημαντικές αρμοδιότητες και να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στην επιχειρησιακή έρευνα.

Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο Τουρισμός μαζί με τον Πολιτισμό συναποτελούν τη «βαριά» βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας. Οι σπουδές Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων απευθύνονται σε νέους ανθρώπους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στα τουριστικά επαγγέλματα, έναν κλάδο με τεράστιες προοπτικές και ευελιξία στην απασχόληση.

Τεχνικός Αγροτουρισμού

Ο Αγροτουρισμός αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας τα επόμενα χρόνια καθώς αποτελεί έναν κλάδο που συνδυάζει βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την τεράστια εμπειρία στον τουρισμό και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας με την ποικιλότητα και απαράμιλλη ομορφιά της ελληνικής φύσης.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.